Skjema til byggesaker

På siden finner du annonselenke.

Her på våre sider finner du alle de skjemaene du har behov for når det gjelder byggesaker. Klikk på lenken for å komme til skjemaet som er klart til utskrift.

Siden er utviklet i samarbeid med Lånemegleren – en låneagent som blant annet formidler boliglån til norske kunder. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Mer informasjon om byggesaker nederst på siden.

   
InformasjonsskjemaerUtskrift 
Blankett / skjema nr. Bokmål
5154Nabovarsel5154
5155Opplysninger gitt i nabovarsel5155
5156Kvittering for nabovarsel5156
5188Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt5188
Søknadsblanketter til byggesakenUtskrift
Blankett / skjema nr. Bokmål
5151Søknad om igangsettingstillatelse5151
5153Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett5153
5167Søknad om ferdigattest5167
5168Søknad om endring av gitt tillatelse5168
5169Søknad om midlertidig brukstillatelse5169
5174Søknad om tillatelse til tiltak5174
5175Opplysninger om tiltakets ytre rammer5175
Vedlegg til søknaden Utskrift
Blankett / skjema nr. Bokmål
5176Boligspesifikasjon i matrikkel5176
5177Søknad om Arbeidstilsynets samtykke5177
5178Sluttrapport med avfallsplan for nybygg5178
5179Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving5179
5185Gjennomføringsplan5185
 Blanketter for ansvarsrettUtskrift
Blankett / skjema nr. Bokmål
5148Samsvarserklæring TEK175148
5148Samsvarserklæring TEK105148
5181Erklæring om ansvarsrett5181
5183Opphør av ansvarsrett5183
5184Søknad ansvarsrett som selvbygger5184
5186Melding om endring av ansvarsrett5186
5187Erklæring for selvbygger5187
 Søk om sentral godkjenning 
Blanketter for uavhengig kontrollUtskrift
Blankett / skjema nr. Bokmål
5191Plan for uavhengig kontroll5191
5192Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen5192
5181Erklæring om ansvarsrett5181
5149Kontrollerklæring med sluttrapport5149

Viktig å ha papirene på plass

Nesten uansett hva man skal bygge på sin eiendom, med unntak av små bygninger, så bør man kontakte kommunen man bor i for å sjekke hvilke søknader som må sendes inn. Dette er det lurt at man gjør før man går i gang med byggingen slik at man unngår å bruke penger på noe man senere ikke får tillatelse til å føre opp – og som derfor fører til at man taper pengene man har brukt.

Det er en rekke dokumenter som må sendes inn og spesielt i forbindelse med større bygningen slik som boliger og garasjer. Ofte vil en entreprenør ta på seg jobben med å sende inn det aller meste av dette, men også du har noen skjemaer som må sendes inn. Du kan høre med entreprenøren om dette slik at dere avtaler hva som skal sendes inn. Det er også smart å bruke en entreprenør som er seriøs og som er med i en bransjeforening, for du du skal huske på at det finnes mange useriøse aktører der ute.

Det kan kanskje hende at du sparer litt penger på å bruke en slik aktør, men hvis noe gjøres feil i det som omhandler innsending av skjemaer og blanketter så kan altså pengene du har spart på billig arbeidskraft vise seg å bli småpenge i forhold til det du står i fare for å tape.

Du finner de aller fleste skjemaene du har bruk for i forbindelse med byggesaker her på våre sider. Klikk på linken til høyre i tabellen for å komme til dokumentet og skriv ut.

Lykke til med byggingen din!